Dragon Ball Online - Dragon Ball Mobile - mong được ad ân xá